Werkwijze

Onze werkwijze

In de werkwijze van de Resulting Groep staat de driehoek mensen, middelen, processen met de verbindende schakel resultaten centraal. Voor het beste bedrijfsresultaat werken we aan de verbetering en wisselwerking op deze gebieden. Ons uitgangspunt daarbij is: laten we het simpel houden!

Procesmatige aanpak

Wij denken in processen. Voor ons betekent procesgericht werken dat we opdrachten definiëren vanuit uw perspectief. Onze procesmatige aanpak houdt in dat we naar het belang handelen van het gehele proces en er niet primair wordt gekeken naar de belangen van afdelingen of functies.

Maatwerk voor uw organisatie

In onze optiek is elk bedrijf en organisatie uniek en daarom leveren wij maatwerk. Om kwaliteit en resultaat te realiseren werken wij volgens een stappenplan:
• Analyse
• Plan
• Uitvoering
• Implementatie
• Evaluatie

Doelstellingen en resultaten

Onze dienstverlening begint altijd met het definiëren van de gewenste doelstellingen en resultaten. Realisatie van deze resultaten zijn het uitgangspunt voor al onze activiteiten. Zonder resultaat geen succes!

Na een uitgebreid intakegesprek maken we het beoogde resultatenoverzicht voor u. Als we met u overeenstemming hebben bereikt over de beoogde resultaten, werken we een gedetailleerd plan uit. Uw gewenste resultaat staat centraal bij dit plan. We nemen ook indicatoren op om te bepalen welke effecten onze ondersteuning heeft.
Wij starten op strategisch niveau, waarna het tactisch niveau en operationeel niveau volgen. Vanuit de missie en visie van uw bedrijf verdiepen we ons in uw uitdagingen, uw medewerkers, uw markt en uw aanbod. Dit doen we door een objectieve analyse. Wanneer we een goed beeld van deze zaken hebben, geven we aan op welke vlakken onze ondersteuning het meest effectief zal zijn.

Meer weten over onze werkwijze? Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *